• Slootkanten maaien
  • Gazon maaien
  • Verticuteren van gazon
  • Bekalken en bemesten van uw gazon